Hopp til slutten av metadata
self-destruction

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Det pågår e-helse-prosjekter i hele sektoren på alle nivåer fra nasjonalt eller interregionalt til lokalt på det enkelte sykehus. Her finner du en oversikt over de største prosjektene som er i gang.

For å gi støtte til strategisk planlegging, program- og porteføljestyring har helseregionene gått sammen om å utarbeide en felles kapabilitetsmodell for virksomheter som yter helsehjelp. Modellen kan benyttes av ulike typer virksomheter som for eksempel sykehus, fastlegekontor eller helsestasjoner.Her finner du en oversikt over sentrale stortingsmeldinger, strategier og andre offentlige skriv som setter retningen for arbeidet vårt innenfor e-helse. Det er også lenker til informasjon om felles, generelle føringer for offentlig sektor.


Det blir her delt ulike rutinebeskrivelser. Dette for å redusere duplikat arbeid, øke kvalitet og standardisering.

Hvordan skal vi klare å utveksle helseinformasjon mellom alle systemene som finnes? Vi er allerede godt i gang med å etablere felles kliniske informasjonsmodeller for å imøtekomme denne utfordringen.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.

Hvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.

  • Ingen etiketter