Colegiul Național Iulia Hasdeu

Viziune,Misiune,Obiective

Viziunea

Colegiul National "Iulia Hasdeu" - scoala care construieste individualitatea unor tineri educati si adaptati socetatii contemporane

Misiunea

Asigurarea garantiei actului educational de calitate in scopul:

  • Dezvoltarii fiecarui elev in spiritul formarii unei personalitati active, competente,motivate si creative,capabile de optiune si decizie
  • Crearii unui mediu favorabil afirmarii personale, prin incurajarea competitiei, dirntei de performanta si a spirituluide echipa
  • Promovarii valorilor europene-pluralismul de idei, toleranta etnica si sociala

Obiective strategice

  • Realizarea cadrului adecvat pentru o educatie de calitate
  • Reazlizarea invatamantului axat pe aplicarea metodelor active si a strategiilor didactice centrate pe elev
  • Promovarea dimensiunii europene si a egalitatii de sanse in educatia elevilor
  • Utilizarea comunicarii eficient
  • Promovarea imaginii unitatii scolare pe plan local, national si international

NOUTĂȚI

VIP-URILE NOASTRE


99.17%


Promovare bacalaureat
anul 2017-20189+


Proiecte europene99+


Cadre didactice30+


Materii și opționale


Regulament