Szanowni Państwo

Cztery lata temu obdarzyliście mnie zaufaniem i dzięki Waszym głosom zostałem wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny. Kandydowałem, bo chciałem zmieniać to, co było złe i kontynuować to, co służyło mieszkańcom. Moim marzeniem było, aby nasza gmina, była miejscem, gdzie żyje się coraz lepiej i bezpieczniej, gdzie są dobre warunki rozwoju – dlatego mówiłem, że będę dbał o rozbudowę infrastruktury, wspierał rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, troszczył się o edukację, kulturę i sport. To wszystko było i jest moją troską. Nie porzuciłem marzeń o tym, aby gmina Juchnowiec Kościelny była miejscem, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Dlatego ponownie kandyduję na wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Służyłem Państwu najlepiej jak potrafię i nadal chcę to robić. Strategia, jaką wypracowaliśmy z Radą Gminy przynosi dobre efekty. Chcę ją kontynuować dla dobra wszystkich. Dlatego znowu proszę o Państwa głosy.

Krzysztof Marcinowicz

Program wyborczy:

1. Kontynuacja rozbudowy infrastruktury gminy: wodociągów, kanalizacji, dróg, ulic, chodników, oświetlenia oraz remonty i modernizacja budynków użyteczności publicznej.
2. Rozwój komunikacji publicznej na terenie gminy.
3. Sukcesywne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i potrzeb mieszkańców.
4. Dalsza rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie całej gminy.
5. Pomoc w rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa oraz pozyskiwanie nowych inwestorów.
6. Inwestowanie w edukację i rozwój dzieci i młodzieży.
7. Zintensyfikowanie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na inwestycje, rozwój oświaty, kulturę i sport. 8. Wspieranie rodzin 3+ poprzez rozszerzenie oferty karty dużej rodziny.


W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Juchnowiec Kościelny dynamicznie się rozwijała. Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy nas wszystkich. W latach 2011-2013 na inwestycje wydaliśmy ponad 29 mln zł, a w roku 2014 będzie to ponad 10 mln zł, przy czym z roku na rok wydatki na inwestycje stanowiły większy procent ogółu wydatków. Pozyskaliśmy blisko 10 mln środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Na przebudowę i remonty dróg wydaliśmy blisko 13 mln zł z budżetu gminy, a łączny koszt inwestycji drogowych na terenie gminy wyniósł ponad 25 mln zł. Nasze działania zostały dostrzeżone. W ogólnopolskim niezależnym rankingu* oceniającym dynamikę zmian jakie zaszły w gminach w ciągu mijającej kadencji, a na które miał wpływ samorząd, zajęliśmy 22. miejsce na 2479 gmin. Gminę Juchnowiec Kościelny podano w nim jako dobry przykład zrównoważonego rozwoju.


*Raport: Podsumowanie kadencji 2010-1014 przygotowany przez ekspertów Curulis Sp. z o.o